Świat Ebooków
Ebooki > Wojciech Nawrot Osuszanie budowli

Wojciech Nawrot Osuszanie budowli

Książka Wojciecha Nawrota Osuszanie budowli teoria i praktyka to kompendium wiedzy oraz wykładów tego znawcy budownictwa. Przedstawia w niej wkład własny w pracę nad ochranianiem budynków przed wilgocią a także pozwala na przeœledzenie historii izolowania nagich murów.
Autor przedstawia całą gamę zjawisk fizycznych oraz fizyczno chemicznych z zakresu zachowywania się materiałów budowlanych w œrodowisku wilgotnym. Następnym omawianym przez autora punktem są zagadnienia poruszające izolacje, która ma chronić przed wilgocią oraz zachowanie się poszczególnych elementów w ujęciu zjawisk w nich zachodzących (ciała kapilarno-porowate oraz tworzenie się blokad wewnątrz nich). Autor zwraca uwagę na metodę tak zwanej iniekcji krystalicznej, której nota bene sam jest twórcą. Metoda ta zyskała duży rozgłos w œrodowisku naukowym całego œwiata.
Materiały izolacyjne pełnią w codziennym życiu niebywałą rolę, pozwalają osiągnąć odpowiedni komfort, tak by w budynku było ciepło i sucho. Izolacja to materiał, który charakteryzuje się niskim przewodnictwem ciepła jak i wilgoci, przez co nie mogą te czynniki wnikać przez niego z zewnątrz ani wydobywać się na zewnątrz. Muszą być także chemicznie obojętne jeœli chodzi o podłoże, z którym mają współpracować. Najczęœciej stosowanymi dziœ materiałami izolacyjnymi są styropian oraz wełna szklana i mineralna. Są to również płyty pilœniowe oraz specjalistyczne do izolacji przeciwwilgociowej. Innymi stosowanymi materiałami w izolacji są specjalne folie, szkło piankowe, papy oraz włókna syntetyczne.